Kontakt

Centrala firmy

ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel. (22) 548 4700
fax (22) 548 4848
email: sekretariat@mcx.pl 

mapa dojazdu

Dane rejestrowe

MCX Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

NIP: 527-01-04-226
Nr KRS 0000025013
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 10 100 000 PLN